ἀφαιρήσασθαι

ἀφαιρήσασθαι
ἀφαιρέω
take away from
aor inf mid
ἀφαιρέω
take away from
aor inf mid (prose)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”